Gezocht: Nederlandstalige OpenRefine trainers

Ik geef vrij regelmatig Nederlandstalige OpenRefine workshops, vooral in de Nederlandse culturele sector. Ik doe dit meestal als freelancer en ontvang er ook een (meestal marktconforme) vergoeding voor.

Ik krijg best veel verzoeken, te veel om het zelf te bolwerken. Ik wil graag een aantal van die opdrachten en verzoeken aan anderen overdragen. Ik zou het ook prettig vinden om een ‘maatje’ te hebben bij workshops, zodat er telkens een docent is, maar ook een begeleider die deelnemers bij praktische vragen en problemen kan helpen.

Heeft iemand interesse, eventueel ook in Vlaanderen? Wie geeft OpenRefine trainingen in het Nederlands en wil meer opdrachten? Neem dan contact met me op. Ik kan je ook helpen en begeleiden (Train the trainer).

Hoi Sandra, het ligt eraan wat je verwachtingen zijn. Ik werk sinds 2 jaar best vaak met OpenRefine, maar ik weet ook nog heel veel niet. Google is my friend, en ik kan programmeren (dus ik ben niet bang voor Grel en I :heart: Python. Daarnaast geef en gaf ik ook vaak workshops en trainingen. Kortom, ik zou je misschien wel kunnen helpen.

Maar juich niet te vroeg. Voorbereiding voor trainingen kan heel tijdrovend zijn, vooral als het maatwerk betreft. Trainingen op locaties waar de ventilatie matig is en je toch over schouders van cursisten moet meekijken, doe ik niet meer, sinds Covid, tenzij de besmettingscijfers en de preventiemaatregelen ter plaatse het toelaten. Online trainingen is wat dat betreft geen probleem.

Zie je mogelijkheden? Dan stel ik voor dat we er nader over van gedachten wisselen.

Hartelijke groeten,
Rolf

Ha @RolfBly - ik heb precies dezelfde bedenkingen als jij: trainingen voorbereiden is bijzonder tijdrovend, daarom zeg ik ook soms (met pijn in het hart) nee. Ik reis tegenwoordig ook veel minder en heb ook een lichte voorkeur voor online. Daarom wil ik graag een ‘pooltje’ van trainers opbouwen, zodat we het werk kunnen verdelen (en mogelijks materiaal kunnen delen).

Ik heb via LinkedIn (waar ik bovenstaande bericht deelde) ook al een drietal reacties ontvangen, en denk er nu aan om een keer een call te organiseren om met dit groepje kandidaten vrijblijvend van gedachten te wisselen. Dit wordt ongetwijfeld na oud en nieuw. Ik hou je op de hoogte.

Overigens zag ik dat jij betrokken bent bij de werkgroep OpenRefine van de Axiell gebruikersgroep? Klopt dit? Ik heb elders op dit forum een vraag hierover gepost. Volgende week geef ik een workshop bij het Nederlands Fotomuseum, waar men precies deze vraag heeft (hoe geschoonde data weer importeren in Axiell Collections). Wellicht verwijs ik hen naar jullie werkgroep als dat OK is.

Hoi Sandra, ten overvloede: dat is zeker OK.

Het Nederlands Fotomuseum is lid van het Netwerk, dus men kan zich zo aanmelden (via techsupport at adlibug punt nl) De bibliothecaris (Sjef) van het Nederlands Fotomuseum heeft ooit deelgenomen aan onze workshop Thesaurus schonen. Of hij er nog werkt weet ik niet.

Als ze vragen hebben, is het handig om die concreet te maken. Hoe concreter hoe beter.

1 Like

Hey Sandra, we organiseren vanuit meemoo twee keer per jaar een ‘coachingdag tools’ voor de medewerkers van collectiebeherende instellignen. Deelenemers kunnen de tools uit ons ‘menu’ kiezen en daar geven we workshops over. Open Refine staat er altijd op het menu. Je kan collega’s uit de Nederlandse cultureel erfgoedsector altijd doorsturen. De volgende is op 7 maart 2023. Of je kan de format ook overnemen? Dat je bijvoorbeeld zelf 4 keer per jaar een Open Refine workshop geeft aan meerdere mensen tegelijkertijd?

1 Like

Dag Alina! Ik hou jullie coachingdag zeker in gedachten en zal er mensen naar doorverwijzen.

Je brengt me inderdaad op een idee. Zelf organiseren lijkt me (zeker als individu) ook een flinke klus, maar ik kan contact opnemen met het Netwerk Digitaal Erfgoed. Wellicht ligt daar een opportuniteit voor hen (er is in elk geval veel vraag).